uczing

BUW_Kampus_rozne_15_converted

«uczenie się»

ETYMOLOGIA:

Uczing (podobnie jak inne słowo opublikowane w tym słowniku – buwing) jest hybrydą językową utworzoną przez przyłączenie do genetycznie polskiej cząstki ucz- (będącej rdzeniem czasownika uczyć się) angielskiej cząstki -ing, czyli cząstki słowotwórczej odpowiadającej za tworzenie na gruncie języka angielskiego gerundiów (rzeczowników odczasownikowych).

CIEKAWOSTKI:

Ludzki mózg działa według rytmu przeplatających się cykli aktywności i pasywności. Pełen cykl aktywności mózgu trwa ok. 1,5 godziny. Składają się na niego trzy elementy: rozgrzewka, właściwe działanie i relaks. Pierwsze 5–10 minut to czas, który nasz mózg przeznacza na przygotowanie się do wysiłku. Następnie mózg przechodzi w fazę pełnej koncentracji i wtedy jego praca jest najbardziej efektywna. Trwa to od 45 do 60 minut, jest to optymalny czas nauki. Po tym czasie mózg domaga się dziesięciominutowej przerwy, w ramach której uskuteczniać można plażing, leżing, a nawet balkoning…

oprac. Ewa Balicka

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+