buwing

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«przebywanie na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w celach towarzyskich lub związanych ze studiami i pracą naukową»

ETYMOLOGIA:

Buwing jest hybrydą językową utworzoną przez przyłączenie do skrótowca BUW (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) angielskiej cząstki -ing. Formacja buwing jest z jednej strony świadectwem powszechnego wpływu języka angielskiego na język młodzieży (nie tylko tej studiującej), z drugiej zaś nawiązaniem do rzeczownika clubbing o znaczeniu ‘spędzanie wolnego czasu w klubach i pubach’.

CIEKAWOSTKI:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (często błędnie nazywana Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego) powstała wraz z utworzonym w 1816 roku Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. Początkowo była organizacyjnie związana z uczelnią, a od marca 1818 roku została usamodzielniona i zyskała status biblioteki publicznej podlegającej bezpośrednio Rządowej Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pierwszym dyrektorem BUW-u był twórca pierwszego słownika języka polskiego – Samuel Bogumił Linde, który mimo swojej ogromnej inwencji językowej nie mógł nawet przypuszczać, że w XXI wieku pobyt w BUW-ie studenci nazwą buwingiem.

oprac. Monika Kresa

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+