NAUKOWIEC

Paweł Gora

Pan_Pawel_Gora_2

Wiele rzeczy w funkcjonowaniu Uczelni wciąż można ulepszyć, ale pierwsze 200 lat to naprawdę dobry początek.

Paweł Gora jest absolwentem Jednoczesnych Studiów Informatyczno-Matematycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. uzyskał tytuł magistra matematyki, a rok później ukończył informatykę. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na swoim macierzystym wydziale, na którym pełnił również funkcję przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów oraz koordynatora Koła Naukowego .NET (Microsoft Student Partner). Swoje studia wspomina jako wymagające, ale zarazem niezwykle ciekawe i rozwijające. Największym wyzwaniem było dla niego łączne studiowanie dwóch bardzo trudnych i wbrew pozorom bardzo różnych kierunków:

Przychodząc na studia na UW, miałem na koncie sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z matematyki. Ale już na pierwszym roku studiów mogłem się przekonać, jak mało jeszcze o niej wiem i jak wiele wymaga ona wysiłku oraz pokory. Bardzo trafne mogą być tu słowa prof. Wojciecha Guzickiego, który na jednym z seminariów z teorii liczb, widząc studentkę, która klęczała, by napisać wzór w dolnej części prawie całkowicie zapisanej już wzorami tablicy, stwierdził: „Jest to jedyna słuszna postawa wobec matematyki”. Ucząc się zupełnie nowych dziedzin matematyki, miałem okazję niemal na każdym kroku poznawać jej piękno, odkrywać nieoczywiste powiązania między jej różnymi obszarami, znajdować bardzo eleganckie rozwiązania dla nietrywialnych problemów, a czasem przekonać się, że rozwiązanie niektórych problemów jest wciąż poza moim zasięgiem. O ile jednak o studiach matematycznych miałem jakieś wyobrażenie, o tyle studiowanie informatyki było dla mnie zagadką. Dzisiaj myślę, że chyba żaden inny kierunek studiów w Polsce nie dałby mi takich możliwości dalszego rozwoju, choć trzeba przyznać, że sam kierunek studiów to nie wszystko – ważne są oczywiście talent, pasja, ciężka praca.

Współpraca z wybitnymi wykładowcami i studentami wpłynęła nie tylko na rozwój zainteresowań Pana Pawła, lecz także na jego dalszą karierę:

Dzięki Uniwersytetowi nawiązałem cenne kontakty zawodowe, miałem zaszczyt poznać wielu znakomitych programistów i naukowców, zdobyłem unikalne doświadczenie. Studia na UW dały mi świetne podstawy i możliwości rozwoju.

Już w czasie studiów Pan Paweł współpracował z ważnymi firmami informatycznymi i ośrodkami badawczymi, jak Microsoft, Google, CERN, IBM Research. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z informatyki i jest liderem w grancie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim inteligentnymi systemami transportowymi, m.in. od kilku lat opracowuje program komputerowy o nazwie „Trafiic Simulation Framework”, służący do symulacji i analizy ruchu pojazdów. Praca Pana Pawła ma wymiar interdyscyplinarny: dotyczy nie tylko zastosowań matematyki i informatyki w obszarze transportu, lecz także szerszych kwestii związanych z planowaniem przestrzennym, ekonomią, socjologią oraz psychologią transportu. Doświadczenie naukowe i zawodowe pozwala Panu Pawłowi dostrzec zarówno zalety, jak i wady Uniwersytetu:

UW postrzegam jaką jedną z najlepszych uczelni w Polsce, przede wszystkim jeśli chodzi o poziom merytoryczny kadry naukowej, studentów i samego procesu nauczania. Dostrzegam również wiele obszarów, które warto by było poprawić. Jako informatyk, zwracam uwagę zwłaszcza na problemy związane z biurokracją, zarządzaniem informacją i stosowaniem najnowszych technologii. Rozumiem jednak, że istnieją pewne ograniczenia związane np. z rozmiarem uczelni i różnicami pomiędzy poszczególnymi wydziałami – mniejszym organizacjom znacznie łatwiej jest wprowadzać innowacje i szybko przystosowywać się do zmian. Wiele rzeczy w funkcjonowaniu Uczelni wciąż można ulepszyć, ale pierwsze 200 lat to naprawdę dobry początek.  

W wolnych chwilach Pan Paweł uprawia sport: pływa, biega, jeździ na rowerze. Lubi tańczyć, chodzić do kina i teatru, a także podróżować. Interesuje się nowymi technologiami i odkryciami naukowymi z wielu różnych dziedzin. Jak sam zauważa, należy do tych szczęśliwców, którzy mogą łączyć swoje pasje z działalnością zawodową.

opracował Jan Burzyński

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+