halinarium

prawo_dziekanat_converted

«dziekanat»

ETYMOLOGIA:

Określenie halinarium pochodzi od rzeczownika Halina, który – podobnie jak zdrobnienie – Halinka, jest używany na określenie kobiety pracującej w dziekanacie. Wyrazy Halina i Halinka w wyżej przywołanym znaczeniu to tzw. eponimy, czyli wyrazy pospolite utworzone od nazwy własnej, od imienia. Z kolei sam wyraz halinarium jest hybrydą językową, czyli wyrazem zbudowanym z cząstek pochodzących z różnych języków; element słowotwórczy polski to eponim Halina, obcy to przyrostek -rium, obecny także w innych wyrazach zapożyczonych do polszczyzny z łaciny, np. akwarium, audytorium, solarium.

CIEKAWOSTKI:

Badanie ankietowe przeprowadzone przez zespół SJSUW pokazało, że określenie halinarium używane jest na UW przede wszystkim przez studentów Wydziału Prawa i Administracji, z czego można wnioskować, że zostało utworzone od imienia osoby pracującej w tamtejszym dziekanacie.

 

Co ciekawe, nie zawsze dziekanat to… dziekanat. O ile na Wydziale Prawa i Administracji dziekanat to biuro administracji, w którym można załatwić większość spraw formalnych i organizacyjnych związanych ze studiowaniem, o tyle np. na Wydziale Polonistyki zamiast słowa dziekanat, używa się – chyba właściwszego wyrażenia – Sekcja Toku Studiów (na polskich uczelniach można się spotkać z jeszcze innymi nazwami, np. Dział Spraw Studenckich), a w biurze Wydziału Polonistki, na którego drzwiach widnieje tabliczka „Dziekanat”, student nie załatwi żadnej bieżącej sprawy związanej ze studiowaniem, choć pracuje w nim Pani Halina. Może co najwyżej zostać wezwanym do dziekana, jako najwyższej instancji, na dywanik.

oprac. Martyna Sabała

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+