efpięciowanie

F5

«rejestracja na zajęcia w USOS-ie – Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów»

ETYMOLOGIA:

Rzeczownik efpięciowanie pochodzi od czasownika efpięciować, który oznacza ‘odświeżać okno strony internetowej za pomocą klawisza F5’. Słowo efpięciowanie – znane także wśród innych użytkowników Internetu – przez studentów używane jest na określenie rejestracji na zajęcia w USOSie – Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. Podczas rejestracji – umożliwiającej zapisanie się na zajęcia w określonym terminie i do wybranego prowadzącego – obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Z tego powodu przeciążony system nie funkcjonuje sprawnie; konieczne jest częste i możliwie szybkie odświeżanie strony. Najlepiej służy do tego jeden z klawiszy skrótów – F5.

CIEKAWOSTKI:

Na Uniwersytecie Warszawskim – obok ogólnego USOS-u – funkcjonują także systemy przynależne poszczególnym wydziałom. Osobny USOS mają: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Fizyki, Wydział Chemii, Wydział Nauk Ekonomicznych, a także Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Internetowymi systemami obsługi studiów posługują się także inne polskie uczelnie, m.in. Uniwersytety: Jagielloński, Łódzki, Wrocławski czy Warmińsko-Mazurski, a także Politechniki: Warszawska, Świętokrzyska czy Białostocka.

oprac. Aleksandra Żurek

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+