DOKTORANTKA, WYKŁADOWCA

Anna Jędrzejczyk

yyyyyuuu2

To właśnie dla studiów doktoranckich w Polsce zrezygnowałam z kontynuowania dalszej kariery zawodowej w Niemczech.

Anna Jędrzejczyk jest doktorantką językoznawstwa (germanistyki) w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW. Ukończyła także studia magisterskie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie przygotowuje na UW pracę doktorską, w której łączy wiedzę ekonomiczną z językoznawczą. Analizuje ogłoszenia o pracę, uwzględniając ich aspekty kulturowe, ekonomiczne i językowe. Pracowała też w branży marketingowej w firmach takich jak: amazon.de, merlin.pl, Mattel Poland, Shell Poland. Prowadzi ponadto zajęcia dla studentów i uczy w szkołach językowych.

Uniwersytet Warszawski wyróżnia wysoka jakość kształcenia. Po każdym wykładzie przepełnia mnie pozytywna energia, gdyż ciągle poszerzam swoje horyzonty. Nie zdarzyło mi się jeszcze uczestniczyć w wykładzie, który wydawał mi się nieinteresujący. Możliwe, że powodem mojego nastawienia jest to, że współzależność między językiem a kulturą zawsze bardzo mnie fascynowała.  Nie studiuję zresztą dla zdobycia „stopnia doktora”, lecz dla rozwijania swojej pasji. Z  przekonaniem mogę powiedzieć, że wciąż ją rozwijam, również dzięki możliwościom, które daje Uniwersytet Otwarty. Tam bowiem zaczęłam wykładać przedmiot związany zarówno z językoznawstwem, jak i z ekonomią. Szczególnie ważną osobą na Uniwersytecie jest dla mnie pani prof. Silvia Bonacchi, która wspiera mnie w tym interdyscyplinarnym rozwoju jako moja promotorka. Oprócz tego czuję wsparcie od innych profesorów, którzy pozwolili mi uczestniczyć na ich wykładach, zajęciach, abym mogła dalej poszerzać swoją wiedzę.

Owocem uczestnictwa w tych zajęciach jest książka pani Anny pt. Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe wydana przez wydawnictwo Poltext. Jest to pierwsza książka edukacyjna do nauki języka niemieckiego, która wyjaśnia nie tylko kwestie gramatyczne i leksykalne, lecz także problemy kulturowe, porównując mentalność Niemców z mentalnością Polaków oraz Amerykanów. Pani Anna opisuje tam również swoje przeżycia na emigracji, gdyż ostatnie trzy lata spędziła w Niemczech, mieszkając w różnych miastach, m.in. Lipsku, Berlinie, Monachium. Pół roku mieszkała również w USA, gdzie otrzymała stypendium naukowe na Grand Valley State University. Ostatecznie wybrała jednak UW:

Uniwersytet oceniam bardzo dobrze. To właśnie dla studiów doktoranckich w Polsce zrezygnowałam z dalszej kariery zawodowej w Niemczech. Głównie dlatego że, po pierwsze – to bardzo dobra uczelnia. Po drugie, od razu poczułam, że z moją panią promotor jestem w stanie „przenosić góry”, co bardzo mnie zafascynowało. Poczułam, że mogę być w miejscu, w którym ludzie są zainteresowani językami i kulturą w podobnym stopniu jak ja. A poczucie tej wspólnoty okazuje się jednak ważniejsze niż pieniądze za granicą.

 

opracował Jan Burzyński

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+