misiak

«student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych»

ETYMOLOGIA:

Nazwa misiak wiąże się z kolokwialną nazwy samych Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Skrótowiec MISH (który pochodzi od nazwy kolegium w chwili jego powołania – Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i zachował się mimo modyfikacji nazwy) wymawiany jest poprawnie jako mis-h, z wyraźnym h, czego bardzo pilnują studenci tej jednostki. Ta poprawna forma jest jednak bardzo często zamieniana na bliższy polskiemu systemowi fonetycznemu (w którym nie występuje połączenie sh) wariant misz lub miś. Z tej ostatniej, uproszczonej nazwy, wykształcił się misiak – ten, który studiuje na misiu.

CIEKAWOSTKI:

Uniwersytet Warszawski był pierwszym ośrodkiem naukowym w Polsce, który uruchomił MISH (w roku akademickim 1993/1994). Kolegium powstało, według informacji na oficjalnej stronie internetowej, „z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, a zarazem gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów”. Plan zajęć układa student wraz z opiekunem naukowym (tutorem), dostosowując je do własnych zainteresowań. Program obejmuje co najmniej dwa kierunki studiów i kończy się uzyskaniem co najmniej jednego dyplomu.

Podobne studia można obecnie odbyć także na innych uniwersytetach w Polsce, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. UW było jednak ich prekursorem.

oprac. Aleksandra Żurek

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+