kampania wrześniowa

Kampania_wrzesniowa

«egzaminacyjna sesja poprawkowa we wrześniu lub egzamin poprawkowy w tym terminie»

ETYMOLOGIA:

Kampania wrześniowa to powszechnie przyjęta nazwa obrony terytorium Polski przed atakiem wojsk III Rzeszy i ZSRR, trwającej od 1 września do początków października 1939 roku, a będącej początkiem II wojny światowej.

CIEKAWOSTKI:

Część historyków, ze względu na długość walk i skalę zaangażowanych w nie sił, uważa określenie kampania za nietrafne i zastępuje terminem wojna obronna Polski lub wojna polska 1939. Żołnierze Września są w tradycji historycznej symbolem heroicznych obrońców z bezprzykładną determinacją stawiających czoło wielokrotnie liczniejszym siłom wroga (obrona Westerplatte, bitwa pod Wizną). Ich klęska, niewola i – w wypadku oficerów Wojska Polskiego w niewoli sowieckiej – śmierć, nadaje im rys szczególnie tragiczny.

Nazywanie egzaminacyjnej sesji poprawkowej terminem kampania wrześniowa z pewnością nie wynika jedynie z prostego skojarzenia miesiąca, w którym miała miejsce wojna obronna Polski z terminem sesji poprawkowej. Osią konstrukcyjną tej metafory (czy też hiperbolizacji, czyli wyolbrzymienia) jest, z jednej strony, poczucie nierówności prowadzonych walk, z drugiej – ogromnego wysiłku potrzebnego do ich podjęcia. Wiedza studenta w konfrontacji z wiedzą egzaminującego profesora jest bowiem nikła, co więcej, trudu nauki trzeba podjąć się w pełni lata, gdy w głowie słońce, wiatr, morze i góry, a nie zdobywanie wiedzy (przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że powszechny zwrot zdobywać wiedzę ma militarną konotację).

oprac. Agnieszka Stawicka

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+