audimax

Iluminacja wejścia głównego do budynku Auditorium Maximum na kampusie głównym przy ul. Krakowskie Przedmieście

«budynek Auditorium Maximum zlokalizowany na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, mieszczący sale wykładowe, pomieszczenia administracyjne i dwie poczty: uniwersytecką (zwaną Kancelarią Ogólną) i punkt Poczty Polskiej»

ETYMOLOGIA:

Rzeczownik audimax (zapisywany przez studentów również jako audimaks czy audi max) pochodzi od oficjalnej grecko-łacińskiej nazwy auditorium maximum, oznaczającej dosłownie ‘największą (na danej uczelni) salę wykładową’. Forma audimaks (rzadsza wprawdzie w wypowiedziach pisemnych, np. na blogach czy forach internetowych) i jej odmiana (np.: w audimaksie) świadczą o ortograficznej i fleksyjnej adaptacji tego rzeczownika do języka polskiego.

CIEKAWOSTKI:

Klasycystyczny budynek warszawskiego Auditorium Maximum wybudowany został w latach 30. XX w. i był symbolem odradzającej się Polski i zinstytucjonalizowanej polskiej nauki. W czasie II wojny światowej budynek najpierw służył Niemcom jako stajnia, a następnie – podobnie jak inne zabytkowe elementy zabudowy uniwersyteckiej – uległ niemal całkowitemu zniszczeniu.

 

W nieco zmienionej formie architektonicznej został odbudowany w latach 50. XX w., a odnowiony na początku XXI w. To właśnie w nim mieści się auditorium maximum – sala im. Adama Mickiewicza, mająca 859 miejsc siedzących.

 

Zarówno oryginalna nazwa Auditorium Maximimum, jak i utworzony od niej audimax stanowią elementy językowej i pozajęzykowej rzeczywistości akademickiej różnych uczelni w Polsce i nie tylko. Audimaksy (audimaxy) znane są także studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wiedeńskiego czy Uniwersytetu w Bochum.

oprac. Monika Kresa

 

Słownik języka studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępny pod adresem: www.studenckamowa.uw.edu.pl.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+