godz. 15:30

Warsztaty śpiewu z XIX-wiecznych salonów

spiew_historyczny

Lokalizacja: Sala Kolumnowa.

Warsztaty muzyczne z udziałem studentów z Chóru Wydziału Fizyki UW pod kierunkiem Katarzyny Płońskiej będą okazją do poznania, a nawet wykonania wybranych „Śpiewów historycznych” ze zbioru Juliana Ursyna Niemcewicza, wydanego w 1816 roku. Zbiór ten, którego pełna nazwa brzmi  „Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami” obejmuje 34 pieśni, poświęcone istotnym postaciom oraz wydarzeniom z historii Polski. Ich powstaniu przyświecała idea podtrzymania świadomości narodowej, miały one „wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze narodu epoki, stowarzyszyć miłość ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami. By zwięzłością rymów, a nade wszystko wdziękiem pienia, wiadomość dziejów ojczystych stała się młodzieży powabną, wszystkim powszechną”. Podczas warsztatów, po 200 latach od powstania zabrzmią dwie z nich „Jadwiga Królowa Polska” z muzyką Marii Szymanowskiej oraz „Władysław Jagiełło” z muzyką Franciszka Lessla.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+