godz. 12:00

Historyczna gra planszowa Assarmot

6

Lokalizacja: skwer pomiędzy Szkołą Główną a Budynkiem Porektorskim; 12:00–18:00.

Assarmot, Syn Jektana, Praprawnuk Sema, Praszczur Noego, Narodów sarmackich Patryarcha, przyszłym pokoleniom w duchu wieszczym błogosławi.

Od imienia tegoż Assarmota, legendarnej postaci baśniowych dziejów Polski, wzięła się nazwa niezwykłej, XIX-wiecznej gry planszowej. Przeznaczona dla dzieci, osnuta była na kanwie dziejów Polski, od „czasów bajecznych” do utworzenia Królestwa Polskiego w 1815 r. Komentarz historyczny do wydarzeń i postaci symbolizowanych na planszy oraz zasady gry autorstwa Klementyny Hoffmanowej z Tańskich, wydał M. Orgelbrand, w Wilnie 1861 r. (wyd. 1 w roku 1830).

W późniejszej, wydanej w 1904 r., wersji tej gry „Piast. Zabawa historyczna” Zofia d’Abancourt pisała:

Rzecz powyższa od dawna już zupełnie wyczerpana, wyszła pod surową moskiewską cenzurą i z konieczności musiała pominąć najważniejsze i najpiękniejsze chwile naszych dziejów […] Z tych powodów zatrzymano tylko sam pierwotny pomysł […] podając zdarzenia historyczne w tej formie, w jakiej dzieciom naszym, nie oglądając się na cenzurę, podawać należy i uzupełniając je szczegółami i datami z dziejów porozbiorowych, o czem w oryginalnym wydaniu wspomnieć nie było wolno. Usiłowaniem naszym było dać rzecz pożyteczną i patriotyczną…

 Dzięki uprzejmości Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu uczestnicy będą mogli nie tylko obejrzeć Assarmot, ale także zasiąść do gry i samemu odbyć podróż przez baśniowe dzieje naszej ojczyzny.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+