godz. 13:00

Zebranie tajnej organizacji niepodległościowej

2_sr

Zobacz, jak było!

W okresie początków Królestwa Polskiego, po latach Księstwa Warszawskiego i nadziei związanych z Napoleonem, a także w obliczu przychylnej Polakom postawy cara Aleksandra I, organizacje niepodległościowe oraz tajne zrzeszenia o charakterze patriotycznym zaczynały dopiero kiełkować. Podczas Uniwersyteckiego wehikułu czasu mogliśmy zobaczyć inscenizację spotkania jednej z nich, aby podkreślić, w jakim położeniu znajdował się naród polski w XIX wieku oraz przypomnieć mało znane początki oporu wobec zaborców, który doprowadził kilkanaście lat później do powstania listopadowego.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+