symbol

Uniwersytecki Orzeł

Orzeł uniwersytecki na Bramie Głównej przy ul. Krakowskie Przedmieście
Orzeł uniwersytecki na Bramie Głównej przy ul. Krakowskie Przedmieście

Orzeł dawny polski w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w lewym szponie gałązkę palmową, a w prawym laurową, w koło w pięciokąt pięć gwiazd znaczących pięć akademicznych wydziałów.

Uniwersytet Warszawski niemal od początku swego istnienia używał wizerunku orła polskiego jako głównego elementu godła. Po raz pierwszy projekt godła został przedstawiony Namiestnikowi Królestwa Polskiego 4 listopada 1817 r., a więc niemal równo rok po podpisaniu aktu erekcyjnego. W myśl tego projektu na uczelnianej pieczęci miał widnieć: orzeł dawny polski w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, trzymający w lewym szponie gałązkę palmową, a w prawym laurową, oznaki cierpliwej pracowitości i nagrody, w koło w pięciokąt pięć gwiazd znaczących pięć akademicznych wydziałów, a na brzegu w koło napis: SIGILLUM UNIVERSITATIS REGIAE VARSAVIENSIS MDCCCXVI.

Przypomnijmy, że owych pięć pierwszych wydziałów to wydziały:

  1. Prawa i Administracji (utworzony z istniejącej od 1808 r. Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych),
  2. Nauk Lekarskich (powstały na bazie działającej od 1809 r. Szkoły Lekarskiej),
  3. Filozoficzny,
  4. Teologiczny,
  5. Nauk i Sztuk Pięknych.

Na przestrzeni dziejów godło nieznacznie zmieniało swój kształt. W czasach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego o naszym uniwersyteckim orle całkowicie zapomniano, posługując się rosyjską pieczęcią z dwugłowym orłem. Godło pierwotne, przedstawiające orła w koronie otoczonego pięcioma gwiazdami, przywrócono w czasach odrodzonego UW (w listopadzie 1915 r.). Na Bramie Głównej UW przy Krakowskim Przedmieściu orła uroczyście zawieszono sto lat temu, 7 października 1916 r., przy okazji inauguracji roku akademickiego. Takie godło widnieje tam dziś. Stało się ono podstawą do stworzenia znaku (logo) Uniwersytetu Warszawskiego.

 

opracował dr Robert Gawkowski

Archiwum UW

 


Więcej o godle Uniwersytetu Warszawskiego:

Stefan K. Kuczyński, Godło Uniwersytetu Warszawskiego [w:] Ars et Educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Miziołek, Warszawa 2003.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+