ABSOLWENTKA, NAUKOWIEC, POETKA

Anna Frajlich-Zając

Fot. Czesław Czapliński
Fot. Czesław Czapliński

Przypuszczam, że studiowałam w najlepszych latach polonistyki i Uniwersytetu w ogóle.

Anna Frajlich-Zając to wybitna poetka, prozaiczka, eseistka, edytorka, wykładowczyni języka polskiego i literatury, znawczyni twórczości Miłosza i Wittlina. Urodziła się w Kattatałdyk w Kirgijskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Po powrocie do Polski w roku 1946 wraz z rodzicami osiedliła się w Szczecinie. W 1965 r. ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Oto, jak wspomina czasy studiów:

Na naszym wydziale można było uczęszczać na wykłady legendarnych polonistów – Juliana Krzyżanowskiego, Artura Sandauera, Janiny Saloni-Kulczuckiej, Nowaka-Dłużewskiego, Stanisława Skorupki, Sawrymowicza, Janusza Maciejewskiego, poetykę wykładał Janusz Sławiński, historię profesor Kuncewicz, logikę – Jerzy Pelc.  Miałam niewątpliwy zaszczyt słuchać wykładów z filozofii Bronisława Baczki i uczęszczać na Jego słynne seminarium o Stanisławie Brzozowskim. Profesor Janina Saloni-Kulczycka odegrała istotną rolę w moim rozwoju intelektualnym jako mentor i życzliwa osoba.

W konsekwencji antysemickiej nagonki, która wybuchła po wydarzeniach Marca 1968 r., Pani Anna opuściła Polskę i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Nie przeszkodziło jej to wszakże w dalszej realizacji swoich pasji:

Chociaż w konsekwencji roku 1968 większość mojego życia upłynęła na wygnaniu, pasja do języka i literatury polskiej na zawsze pozostała treścią mego życia, zarówno w sensie zawodowym, jak i każdym innym. Przez ostatnie 34 lata pracuję na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, nauczając języka i literatury polskiej.

W latach siedemdziesiątych zaczęła publikować swoje wiersze w londyńskich „Wiadomościach”. Od roku 1980 współpracowała m. in. z Rozgłośnią Polską „Radia Wolna Europa”, paryską „Kulturą”, nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”) i „Tygodnikiem Nowojorskim”. W roku 1991 obroniła pracę doktorską na Wydziale Slawistyki New York University. Jest laureatką licznych nagród, m. in. Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Została także honorowym ambasadorem Szczecina. Do tej pory opublikowała dwanaście tomów poezji oraz zbiór opowiadań Laboratorium. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski i francuski.

Anna Frajlich-Zając wciąż utrzymuje kontakty z Uniwersytetem Warszawskim i należy do władz fundacji American Friends of the University of Warsaw.

opracował Jan Burzyński


Warto przeczytać anglojęzyczny artykuł o Annie Frajlich-Zając, opublikowany w magazynie Instytutu Harrimana Uniwersytetu Columbia. Artykuł można przeczytać tutaj.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+