Wystawa

200 obiektów na 200 lat. Nie tylko książki

6 października 2016 - 23 lutego 2017
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Sala Wystawowa, ul. Dobra 56/66
rękopis

Z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zapraszamy na wystawę pt. „200 obiektów na 200 lat. Nie tylko książki”. Ekspozycja zaprezentuje wybór najcenniejszych i najbardziej interesujących obiektów z bogatych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Kolekcję starych druków, licząca 130 tysięcy woluminów, reprezentować będzie na wystawie, m.in. dzieło Expositio super toto Psalterio, Ioannesa de Turrecremata (Kraków, ok. 1475) jedna z czterech książek wydrukowanych w pierwszej drukarni założonej na ziemiach polskich oraz Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Lyricorum libri IV (Antwerpia, 1632) utwory poetyckie najbardziej znanego w Europie staropolskiego poety, zwanego „chrześcijańskim Horacym”. Na stronie tytułowej dzieła umieszczono sztych przedstawiający apoteozę herbu papieskiego Urbana VIII z rodu Barberinich (trzy pszczoły) rytowany przez Cornelisa Galle I wg rysunku Pietera Paula Rubensa. Szkic obrazu olejnego Rubensa oraz płyta miedziorytnicza zachowane są do dzisiaj w Muzeum Plantin-Moretus w Antwerpii. Przypomnimy o posiadaniu w zbiorach Mikołaja Kopernika, De revolutionibus orbium coelestium libri sex wydania drugiego z 1566 roku fundamentalnego dzieła, którego egzemplarz trafił najpierw z Bazylei do Konstatynopola (XVII wiek), następnie do Jerozolimy, a pod koniec XVIII wieku do Warszawy.

Apetyt na obszerniejszą ekspozycję wywołają z pewnością reprodukcje pięknych opraw, których kunszt uwypuklą powiększenia. Z obszernego zbioru rossików wybrano na wystawę , m.in. tak zwany Ewangeliarz poczajowski (Svâŝennoe Evangelie – Ewangeliarz, Počaev, 1818) w ozdobnej oprawie ołtarzowej: deski obciągnięte zielonym aksamitem z pozłacanymi okuciami oraz wykonanymi farbami emaliowymi przedstawieniami Chrystusa Pantokratora i czterech ewangelistów oraz Smaragdusa, abbas Virdunensis, In Evangelia et Epistolas explicato (Strasburg, 1536) tom z biblioteki królewskiej Zygmunta II Augusta. Na okładce górnej umieszczono superekslibris ‒ herby Orzeł koronny i Pogoń litewska; na dolnej inskrypcja: SIGISMUNDI AUGUSTI REGI POLONIAE MONUMENTUM oraz data oprawy 1549. Egzemplarz jest jednym z dwunastu monumentów Zygmuntowych przechowywanych w zbiorach Gabinetu Starych Druków BUW.

 

Gabinet Zbiorów Muzycznych zaprezentuje, m.in. obiekty z wyjątkowego Archiwum Kompozytorów Polskich, przechowującego spuścizny, m.in. Karola Szymanowskiego, Ludomira Różyckiego, Romana Palestra oraz rękopisy muzyczne znakomitych kompozytorów, takich jak Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, czy Krzysztof Penderecki. Jedną z najstarszych i najcenniejszych kolekcji Biblioteki zbiory Gabinetu Rycin, reprezentować będzie, m.in, reprodukcja pięknego miedziorytu Albrechta Dürera Adam i Ewa (1504), którego oryginał trafił do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wraz z kolekcją Stanisława Kostki Potockiego w 1818 roku ze 166 innymi pracami tego artysty oraz Madonna (1895-1902) Edvarda Muncha unikat w kolekcjach publicznych.

 

Mimo niepowetowanych strat z 1944 roku, zbiór rękopisów Biblioteki może poszczycić się nadal takimi skarbami, jak zbiór wierszy (divan) – Divān Muhibbīego (1529-1530). Pod literackim pseudonimem Muhibbī („miłujący”, „miłośnik”) kryje się osoba sułtana Sulejmana I Wspaniałego (na tronie tureckim od 1520 roku). Divan liczy 100 kart nakrapianych gęsto złotym i srebrnym piaskiem, zapisanych pismem kaligraficznym nasta’lik.

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego zaprezentuje obiekty, które już od ponad dwustu lat wypełniają sferę życia publicznego – afisze i plakaty, projektu Władysława Skoczylasa, czy Edwarda Okunia, obwieszczenia i ulotki, ale i kartki żywnościowe oraz obligacje. 200 lat istnienia Uniwersytetu i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przypadło na burzliwy okres w dziejach Europy i świata – reprodukcje czasopism ze zbiorów BUW przypomną o niektórych wydarzeniach w kopiach wybranych tytułów periodyków z tego okresu.

Wystawa zaaranżowana jest ze starannie przygotowanych reprodukcji naszych zbiorów. Ekspozycja oryginalnych dzieł na papierze z historycznych kolekcji Biblioteki wymaga specjalnych, precyzyjnie dostosowanych warunków klimatycznych i bezpieczeństwa. Obiekty te na co dzień przechowywane są w odpowiednio wyposażonych gabinetach lub w skarbcu Biblioteki. Stąd wystawie towarzyszy szeroka oferta wydarzeń towarzyszących, w tym pokazy oryginałów, która ma za cel, m.in. zapoznać z problematyką ekspozycji tych bezcennych dóbr kultury oraz z rezultatami badań nad nimi.

 


INFORMACJE PRAKTYCZNE I OFERTA WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH

 

Godziny otwarcia wystawy

 

7 października 2016 – 23 lutego 2017

Wtorek – niedziela, godz. 11.00 – 19.00

Poniedziałki, święta i dni wolne od pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej – ekspozycja zamknięta.

Wstęp wolny

 


Oprowadzania

 

Zapraszamy na bezpłatne oprowadzania w każdy czwartek o godz.11.30 i 16.30.

Po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oferujemy oprowadzanie grup w umówionym terminie.

 

Zgłoszenia przyjmuje:

Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

tel. 22 55 25 309, 55 25 175, 55 25 346, 55 25 283

e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

 


Pokazy obiektów oryginalnych prezentowanych na wystawie

 

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na pokazy obiektów oryginalnych w gabinetach zbiorów specjalnych. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub e-mailowe ‒ liczba uczestników ze względu na bezpieczeństwo obiektów jest ograniczona do 20 osób na pokazie.

 

11 października 2016, wtorek

Biblia – bestseller wszech czasów. Pokaz najważniejszych i najciekawszych wydań Pisma Świętego od XV do XVIII wieku Gabinetu Starych Druków BUW, godz. 17.00.

Prowadzi: Marianna Czapnik. Zbiórka przed salą 315, III poziom BUW.

 

20 października 2016, czwartek

Życie kulturalne w II Rzeczypospolitej – plakaty ze zbiorów Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW. Pokaz Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW, godz.12.00, godz.17.00.

Prowadzą: Matylda Filas, Justyna Stańczak, Anna Zawadzka, sala 315, III poziom BUW.

 

27 października 2016, czwartek

Nie tylko sacrum. Pokaz wybranych zabytków muzyki nieliturgicznej z ośrodków kościelnych i klasztornych XVIII wieku. Pokaz Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW, godz. 17.00.

Prowadzą: dr Ewa Hauptman-Fischer, Piotr Maculewicz, sala 315, III poziom BUW.

 

16 listopada 2016, środa

Ciało. Rysunki i traktaty anatomiczne dla artystów. Pokaz Gabinetu Rycin BUW, godz.12.00, godz.17.00.

Prowadzi: Małgorzta Biłozór-Salwa. Zbiórka przed Gabinetem Rycin, III poziom BUW.

 

22 listopada 2016, wtorek

Nie tylko gazety. Czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe w zbiorach BUW. Pokaz Oddziału Wydawnictw Ciągłych BUW, godz. 17.00.

Prowadzi: dr Zuzanna Wiorogórska, sala 315, III poziom BUW.

 

24 listopada 2016, czwartek

Rossica i druki cyrylickie dziewiętnastego wieku w zbiorach BUW. Pokaz Gabinetu Zbiorów XIX Wieku BUW, godz. 17.00.

Prowadzi: Zbigniew Olczak, zbiórka pod Wielkim Świetlikiem, poziom III BUW.

 

6 grudnia 2016, wtorek

Skarby Gabinetu Rękopisów BUW. Pokaz Gabinetu Rękopisów BUW, godz. 17.00.

Prowadzą: Agnieszka Fabiańska, Anna Wirkus, Ewa Piskurewicz, sala 315, III poziom BUW.

 

13 grudnia 2016, wtorek

Spuścizna Karola Szymanowskiego i jej sensacyjne losy. Pokaz Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW, godz. 17.00.

Prowadzi: Magdalena Borowiec, sala 315, III poziom BUW.

 

10 stycznia 2017, wtorek

Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej – judaica w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW. Pokaz, godz. 12.00. godz.17.00.

Prowadzą: Matylda Filas, Justyna Stańczak, Anna Zawadzka, sala 315, III poziom BUW.

 

18 stycznia 2017, środa

Jak się bawiono w wyższych sferach? Upamiętnianie uroczystości, obchodów i zaślubin. Pokaz w Gabinecie Rycin BUW, godz. 12.00, godz.17.00.

Prowadzi: dr Izabela Przepałkowska, Zbiórka przed Gabinetem Rycin, III poziom BUW.

 

24 stycznia 2017, wtorek

Monumenta królów polskich w zbiorach Gabinetu Starych Druków BUW. Pokaz, godz. 12.00.

Prowadzi: Elżbieta Bylina. Zbiórka przed salą 315, III poziom BUW.

 

7 lutego 2017, wtorek

Skarby Gabinetu Rękopisów w BUW. Pokaz, godz. 17.00.

Prowadzą: Agnieszka Fabiańska, Anna Wirkus, Ewa Piskurewicz, sala 315, III poziom BUW.

 

22 lutego 2017, środa

Cimelia ze zbiorów XIX wieku w BUW. Pokaz, godz. 17.00.

Prowadzi: Zbigniew Olczak, zbiórka pod wielkim świetlikiem, poziom III BUW.

 


Wykłady

 

Polecamy Państwa uwadze i serdecznie zapraszamy na cykl środowych wykładów, poświęconych szczegółowym aspektom naszych cennych kolekcji.

Sala 256, II poziom BUW.

Wstęp wolny

 

12 października 2016

Urszula Dragońska, Gabinet Rycin: Nie tylko czerń i biel. Kolor w drzeworycie

 

26 października 2016

dr Marta Kacprzak, Gabinet Zbiorów XIX Wieku: Henryk Sienkiewicz – celebryta sprzed 100 lat

 

23 listopada 2016

Ewa Piskurewicz, Anna Wirkus, Gabinet Rękopisów: Literaci międzywojnia: Maria Dąbrowska – literacka gwiazda, Janusz Herlaine – zapomniany literat

 

30 listopada 2016

Piotr Maculewicz, Gabinet Zbiorów Muzycznych: Neumy, nuty, tabulatury – o różnych metodach zapisu muzyki

 

25 stycznia 2017

dr Marcin Krawczuk, Oddział Wydawnictw Ciągłych: Polskie czasopisma emigracyjne z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie w zbiorach BUW

 

1 lutego 2017

Justyna Stańczak, Gabinet Dokumentów Życia Społecznego: Poczta podziemna lat 80. XX wieku w zbiorach Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego BUW

 

15 lutego 2017

Izabela Wiencek, Gabinet Starych Druków: Zakazane – nie czytać. Jak i dlaczego cenzurowano księgi 400 lat temu

 


Lekcje

 

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i liceów do uczestnictwa w lekcjach muzealnych. Lekcja składa się z wprowadzenia w oparciu o obiekty, czterech zadań oraz wspólnego ich omówienia. Uczniowie pracują w zespołach. Przewidywany czas pracy – 45 min.

Dzień i godzina lekcji do indywidualnego ustalenia.

Zgłoszenia klas na lekcje przyjmujemy pod numerami telefonu: 22 55 25 309, 55 25 175, 55 25 346, 55 25 283 lub e-mailowo promocja.buw@uw.edu.pl.

 

1. Biblioteki cyfrowe – czym są i co można w nich znaleźć?

Cel lekcji: Zapoznanie się z rodzajami bibliotek cyfrowych i znajdującymi się w nich kolekcjami książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz ze sposobami ich wyszukiwania.

Opis: Lekcja składa się z wprowadzenia informującego o zasadach działania bibliotek cyfrowych, trzech zadań oraz podsumowania. Przewidywany czas trwania – 45 minut.

 

2. Magiczne zwoje i nie tylko – język i forma rękopisu od średniowiecza do współczesności

Cel: Zapoznanie uczniów z historią trzech alfabetów: łacińskiego, arabskiego i geez. Uczestnicy lekcji dowiedzą się: kiedy i gdzie powstały, na jakim obszarze występowały oraz czy nadal są używane. Dalsza część lekcji poświęcona będzie różnym formom rękopisu: (kodeks w trzech odmianach – średniowieczny, staropolski i współczesny), zwój, dyplom (zarówno w znaczeniu dokumentu królewskiego jak i dyplom jaki znamy obecnie). Przy omawianiu wszystkich form rękopisu zostaną poruszone następujące aspekty wpływające na wygląd manusktyptu: pismo, oprawa, zdobienia, materiał, z którego powstał.

Opis: czas trwania lekcji – 45 min. Lekcja rozpocznie się od zademonstrowania na przykładzie obiektów zgromadzonych na wystawie zjawiska różnorodności alfabetów i ich zapisu, następnie uczniowie zostaną podzieleni na grupy i dostaną do wykonania zadania.

 

3. Czy w Bibliotece są dzieła sztuki? Gdzie ich szukać i czemu mogą służyć?

Cel: Zapoznanie się z rodzajami zbiorów artystycznych BUW, poznanie technik w jakich powstawały, funkcji jakie pełniły w swoich epokach i jakie mogą pełnić dzisiaj, a także próba ich interpretacji.

Opis: Lekcja składa się z wprowadzenia, czterech zadań realizowanych w grupach oraz podsumowania i przedstawienia wyników zadań z udziałem uczniów. Przewidywany czas trwania – 45 minut, w tym 15-20 minut na pracę w grupach.

 

4. Książka w kołysce

Cel: Zapoznanie się z najstarszymi książkami drukowanymi BUW, ogólną charakterystyką inkunabułów oraz nabycie umiejętności ich „rozpoznawania”.

Opis: Lekcja składa się z wprowadzenia – w oparciu o obiekty – do problematyki starych druków, czterech zadań oraz wspólnego ich omówienia. Uczniowie pracują w trzech zespołach. Przewidywany czas pracy – 45 min.

 


Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Dodatkowe informacje na temat wydarzeń: promocja.buw@uw.edu.pl

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+