Św. Grzegorz Peradze

Św. Grzegorz Peradze (1899–1942) był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.